Skip to main content

Våra resurser

Gemensamt för de anställda inom MarCon-gruppen är, förutom att vara utbildade tekniker så är flertalet dessutom kompetenta dykare. En högeffektiv och modern maskinpark hjälper oss att möta de krav som ställs på oss.

SOUND SURVEYOR Рsjömätning

Ramningsflotte (länk kommer snart)

Mobila arbetsstationer
ROV V8 Sii
ROV SeaBotix LBV 300-5
Akustik avbildning Mesotech MS 1000 (pdf)

Datablad TSS Portable Hand-held Turbidity (pdf)

Allmänna villkor vid uthyrning