Skip to main content

Databas för hamnunderhåll

För att optimera underhåll och kapitalförvaltning kring en hamnfacilitet är en databas ett effektivt verktyg för att samla och presentera de ingående värden som utgör beslutsunderlag för de flesta förekommande situationer i en hamnverksamhet.

Underhållssidan kan bistås med t ex:
• Statusbedömningar
• Underhållsprogram
• Anläggningsbeskrivningar
• Ritningar
• Riskanalyser
• Manualer, instruktioner m m

Förvaltningssidan kan bistås med t ex:
 Projektuppföljningar
• Budgetuppföljningar
• Budgeteringsbehov
• Förrådsbehov
• Framtida investeringbehov m m

Vi har i ett unikt och mångårigt samarbete med bl a Helsingborgs hamn och Halmstads hamn utvecklat ett särskilt system förlagt till databas för:

• Statuskontroll
• Dokumentation
• Sammanställning
• Uppföljning

Systemuppbyggnaden består av följande delar:

• Genomgång av dokumentation från byggtid och förvaltning
• Upprättande av undersökningsplan
• Fältmässiga undersökningar under vatten
• Dokumentation av undersökningsresultat

De fältmässiga undersökningarna utförs med det material som framkommit vid genomgången dokumentation från byggtid och förvaltning som grund.

Undersökningsresultaten bearbetas och redovisas dels skriftligen och dels i digital form, för att slutligen placeras i en hamndatabas med följande faciliteter:

• Strukturering av befintlig underhållsverksamhet
• Rapportgeneratorer
• Digitalt ritningsarkiv med utskriftmöjlighet
• Budgetgenerator

Grunden till denna systematik är önskemål från olika hamnar, dock, för att vi ska kunna vara flexibla och för att kunna säkerställa de krav och önskemål Ni kan komma att ställa på oss, kommer vi självklart att anpassa vår kunskap och tidigare vunna erfarenheter till Er unika verksamhet.