Skip to main content

Akustisk avbildning

MarCon Teknik AB √§r ett f√∂retag inom MarCon Gruppen AB som arbetar med tekniska uppdragstj√§nster i form av akustisk avbildning, sj√∂m√§tningar, damms√§kerhet, statusbed√∂mningar och hamn ‚Äď och broinspektioner. Till v√•r hj√§lp har vi ett flertal certifierade dykare, v√§lutbildade tekniker, och mobila arbetsstationer med all t√§nkbar teknisk utrustning. Bland v√•ra kunder √•terfinns kraftbolag, hamnf√∂rvaltare, kommuner och r√§ddningstj√§nst med flera.

En stark teknisk utveckling

Teknikutvecklingen inom undervattens-akustik har gått starkt framåt under de senaste åren. Allting från de minsta föremålen till skeppsvrak kan numera lokaliseras och avbildas med hög upplösning. Vid akustisk avbildning använder vi oss av den senaste utrustningen på marknaden försedd med en sändare och mottagare av ljudimpulser. Akustisk avbildning har många användningsområden: Avbildning av undervattenskonstruktioner, rör och kabelundersökningar, identifiering av erosionsskador, brygginspektioner och applikationer där rumsliga data och bildskärpa är de viktigaste parametrarna.

Akustisk avbildning är en kompletterande åtgärd till dykarundersökningar. Det är ett mycket konkurrenskraftigt material där man kombinerar rumsliga data med bilder för att på så sätt effektivt kunna identifiera och analysera strukturer under vatten.

Fördelaktig åtkomst med akustisk avbildning

Akustisk avbildning är ett bra sätt att få en bra bild av översiktsbilder där konstruktioner under vatten är synliga. Det är likväl en bra metod för att få en fördjupa bild som kan ligga till grund för vidare undersökningar. Det är också ett bra sätt att lokalisera och analysera runda eller kurviga föremål, vilka kan vara svåra att detektera med andra metoder. Med akustisk avbildning har man även möjlighet att få åtkomst till svårtillgängliga ställen dit dykare har problem att ta sig. Det kan exempelvis röra sig om pirar eller bropelare.

Vi hälsar alla nya och befintliga kunder välkomna under vattenytan.