Skip to main content

Ystads kommun ville genomföra en förändring av hamnen i Kåseberga där man bättre skulle tillvarata intressen från både yrkesfiskare och turister. Samtidigt så önskade man att få en så underhållsfri anläggning som möjligt. Genom ett väl utvecklat samarbete med MarCon Teknik AB så har man på ett genomgripande sätt förbättrat karaktär och miljöbetingelserna för det pittoreska fiskeläget.