Skip to main content

Tyresö kommun hade låtit utföra tryckavlopp via en ledning på sträckan Alby РRaksta. Ledningen som var utförd av segjärnrör var noggrannt utvald för ett ge önskvärt och optimalt resultat. Verifiering av ledningens förläggning gjordes genom att använda MULTIBEAM och SOUND SEEKER som genom sitt smidiga utförande når de mest avlägsna områden som behöver undersökas.