Skip to main content

Statusbedömning av kajkonstruktioner i Helsingborgs hamn. MarCon Teknik ABs medarbetare svarar för en bred kompetens och kunnande och har den erfarenhet som krävs för att kunna göra korrekta bedömningar av anläggningars tekniska status.