Skip to main content

Halmstads Hamn är en industriell hamn som är helt beroende av att hamnfaciliteten där deras verksamhet föregår håller en hög teknisk standard.

Halmstads Hamn kan tryggt och effektivt planera sitt underhåll efter att ha fått resultatet från statusbedömningar
som är utförda av MarCon Teknik AB.