Skip to main content

Statusbedömning av kajkonstruktioner i Västhamnen. Efter slutförda undersökningar så får vår beställare en fullständig dokumentation för deras vidare ställningstagande.