Skip to main content

Karlshamns Hamn har ett program för sitt förebyggande underhåll som innefattar att man kontrollerar sina kajer ovan och under vatten. Genom MarCon Tekniks AB proffesionella statusbedömning kan nu kommunen på ett effektivt och säkert sätt använda gång- och spatserstråken längs med kajerna.