Skip to main content

MTE utför dammsäkerhetsundersökning i Jämtland och Gävleborg. Uppdraget består av att akustiskt avbilda konstruktioner, statusbedömning med dykare samt sjömäta med multibeam-ekolod konstruktioner under vatten vid tre vattenkraftsdammar.