Skip to main content

Projektet har genomförts med bakgrund av behovet att få en komplett översikt av kajerna. Framställt underlag ger en högdetaljerad översiktsbild av kajernas status.