Skip to main content

MTE utför broinspektioner åt Trafikverket i Skåne, Småland och Halland. Detta kräver särskilt utbildad personal i BaTMan med hög kompetens.