Skip to main content

Ankarsökning i ruta B SSO om Trubaduren i Göteborg. Ett stort område genomsöktes med sonar på mellan 30 – 40 meters vattendjup. Dessvärre kunde inget ankare lokaliseras denna gång. Tydliga spår på botten visar på att det ankras en hel del fartyg i området.