Skip to main content

Som ett led i efterfrågan på sjömätning med mekanisk ramning så har MTE utvecklat framgångsrik metod. Vi erbjuder helhetslösning för sjömätning med både ramning och multibeam-ekolodning. Med vår mobila enhet kan ramning erbjudas till kunder i hela Sverige. All sjömätning med ram och multibeam-ekolod utförs enligt gällande anvisningar. Ramning sker just nu i en av Skandinaviens största RoRo och färjehamn.