Skip to main content

Som en del av Köpings hamns utvecklingsplan så har MTE utfört statusbedömning på samtliga kommersiella kajer.

Arbetet har varit omfattande och med hög detaljninvå.