Skip to main content
Category

Okategoriserade

Broinspektion

By Okategoriserade

MTE utför broinspektioner åt Trafikverket i Skåne, Småland och Halland. Detta kräver särskilt utbildad personal i BaTMan med hög kompetens.

Jämtland och Gävleborg

By Okategoriserade

MTE utför dammsäkerhetsundersökning i Jämtland och Gävleborg. Uppdraget består av att akustiskt avbilda konstruktioner, statusbedömning med dykare samt sjömäta med multibeam-ekolod konstruktioner under vatten vid tre vattenkraftsdammar.

Karlshamn – statusbedömning

By Okategoriserade

Karlshamns Hamn har ett program för sitt förebyggande underhåll som innefattar att man kontrollerar sina kajer ovan och under vatten. Genom MarCon Tekniks AB proffesionella statusbedömning kan nu kommunen på ett effektivt och säkert sätt använda gång- och spatserstråken längs med kajerna.

Halmstads Hamn – statusbedömning

By Okategoriserade

Halmstads Hamn är en industriell hamn som är helt beroende av att hamnfaciliteten där deras verksamhet föregår håller en hög teknisk standard.

Halmstads Hamn kan tryggt och effektivt planera sitt underhåll efter att ha fått resultatet från statusbedömningar
som är utförda av MarCon Teknik AB.

Helsingborg – H + kontoret

By Okategoriserade

Statusbedömning av kajkonstruktioner i Helsingborgs hamn. MarCon Teknik ABs medarbetare svarar för en bred kompetens och kunnande och har den erfarenhet som krävs för att kunna göra korrekta bedömningar av anläggningars tekniska status.